среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie sztachety plastikowe na plot i furtkę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu gminie nie licząc kilku przypadków.

Konstrukcja ogrodzenia PCV na plot i bramę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc wyjątkowych wypadków.

Balaski PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu a także proponowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do budowy ogrodzenia plastykowe na plot i furtę sztachetowa zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy planowane sztachetki PVC na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak planowane sztachetki z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetekprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak przystąpienia do robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий